Καλωσήρθατε στον ιστοχώρο της Ημερίδας - Εσπερίδας 16/6/2017 16:30-21:30
25 χρόνια ΠΕΚ: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, χθες, σήμερα και αύριο

Εγγραφή (Δωρεάν/Είσοδος Ελεύθερη) -  Πρόγραμμα (Εκτύπωση Α4 ) -  Live streaming: https://goo.gl/TbVEy0

Video Ημερίδας: https://youtu.be/z2x6XOPS-bc Η εκδήλωση οργανώνεται από το ΠΕΚ Πάτρας *,  σε συνεργασία ** και με  άλλα οκτώ (8) από τα δεκαέξι (16) ΠΕΚ της Ελλάδας: 1ο ΠΕΚ Αθήνας,  2ο ΠΕΚ Αθήνας,  3ο ΠΕΚ Αθήνας, 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης, ΠΕΚ Ηρακλείου Κρήτης, ΠΕΚ Κοζάνης, ΠΕΚ Μυτιλήνης και ΠΕΚ Τρίπολης με δια ζώσης και εξ αποστάσεως συμμετοχή. 

Σκοπός της παρούσας ημερίδας  είναι αναστοχαζόμενοι και διδασκόμενοι από το παρελθόν, αξιολογώντας τις δράσεις του σήμερα σε μικρή μεσαία αλλά και μεγάλη κλίμακα, να συζητήσουμε για ένα πιο ελπιδοφόρο και πιο αποτελεσματικό μέλλον για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε περιφερειακό αποκεντρωμένο επίπεδο.


 
https://www.facebook.com/events/237625536727919/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A312535159180702%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A312535159180702%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

* Η Ημερίδα θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο «Σωκράτης», ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα και θα μεταδίδεται για απευθείας παρακολούθηση και από το Διαδίκτυο μέσω live streaming από το  εδώ: https://goo.gl/TbVEy0 με την υποστήριξη των ΚΕΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Ελλάδας.  ** Επιπλέον για όσους θα συμμετέχουν δια ζώσης αλλά από απόσταση σε αίθουσες των άλλων ΠΕΚ, θα  υπάρχει δυνατότητα οπτικοακουστικής επικοινωνίας – συμμετοχής με παρεμβάσεις – ερωτήσεις από άλλα ΠΕΚ. μέσω τηλεδιάσκεψης (skype)


Πλαίσιο της Ημερίδας  - Εσπερίδας
Τα ΠΕΚ, ως ο μοναδικός θεσμός επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε περιφερειακό επίπεδο με 25 χρόνια παρουσίας στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προσέφεραν σημαντικό έργο στον τομέα της εισαγωγής επιμόρφωσης αλλά και σε βραχείας, μεσαίας και μακράς διάρκειας σεμινάρια σε επιμέρους τομείς και αντικείμενα. Τα ΠΕΚ είναι αναγκαίο να κάνουν ένα νέο βήμα διαφοροποιώντας όσες από τις καθιερωμένες πρακτικές δεν ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις. 
Τα ΠΕΚ ως Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα υποστήριξης των εκπαιδευτικών, οφείλουν να διαφοροποιήσουν την φιλοσοφία και την εκπαιδευτική τους κουλτούρα, αξιοποιώντας νέες μεθόδους (όπως οι συνεργατικές ενεργητικές στρατηγικές της εκπαίδευσης ενηλίκων) και μέσα (όπως το Διαδίκτυο) με συνδυασμό διά ζώσης με σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση ώστε να περάσουν σε μια νέα εποχή δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες επιμόρφωσης σε όλους τους εκπαιδευτικούς των περιοχών τους.  Οι υπάρχουσες αξιόλογες πιλοτικές - εθελοντικές κυρίως προσπάθειες μικρής κλίμακας αλλά και η μία (Β1 η οποία άρχισε πρόσφατα) μοναδική μεγάλης κλίμακας  που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια δεν αρκούν για να καλύψουν τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών.
Για τους λόγους αυτούς η ημερίδα δεν έχει σκοπό την παρουσίαση της ιστορίας - έργου των ΠΕΚ αλλά το πώς γενικότερα και  βασιζόμενοι στα θετικά του παρελθόντος και του παρόντος πως μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τα επόμενα βήματα στο μέλλον για την επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

 

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
Επισκέψεις: