Ομιλητές


Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Παύλος Χαραμής, 
Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πάντειο (κοινωνιολογία) και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο (παιδαγωγικά). Από το 1982 εργάζεται στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έχει διδάξει στη ΣΕΛΕΤΕ και στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών. 
Διετέλεσε πρόεδρος του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων και της Α΄ ΕΛΜΕ Αθήνας. Συνεργάστηκε συχνά με τη UNICEF και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες καθώς και με μεταναστευτικές οργανώσεις και φορείς. Σε ποικίλα θέματα, κυρίως εκπαιδευτικά, έχει αναπτύξει πολύμορφη συγγραφική, ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα.

«Το “Π” του ΠΕΚ: Κλίμακες, επανεδαφισμοί και η γηγενής επιμορφωτική πολιτική»

Περίληψη 
Με την έναρξη της λειτουργίας τους τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) χαρακτηρίστηκαν  από μια θεμελιώδη αντίφαση: ενώ η περιφερειακή τους διάσταση αποτέλεσε βασικό μέλημα των σχεδιαστών του, εντάχθηκαν και λειτούργησαν σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα με έντονα συγκεντρωτικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, στο διάστημα των δυόμισι δεκαετιών της λειτουργίας των ΠΕΚ εκδηλώθηκαν ισχυρές τάσεις σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, προς την κατεύθυνση της μετάθεσης της κλίμακας άσκησης εξουσίας προς υπερεθνικά αλλά και προς περιφερειακά κέντρα. Η εισήγηση επιχειρεί να αναδείξει αυτές τις τάσεις, να αναλύσει τις συνέπειές τους στην οργάνωση και λειτουργία των ΠΕΚ και να διατυπώσει καταληκτικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα χρήσιμα για το μέλλον του θεσμού.  
.

. Γιώργος Μπαγάκης, 

Καθηγητής, Μονάδα Μεθοδολογίας Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, π. Πρόεδρος Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ)

Αναφορικά με την επιμόρφωση είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων και άρθρων, συντονιστής πολλών συνεδρίων και ημερίδων και συντονιστής ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων. Έχει εργαστεί ερευνητικά και εκπαιδευτικά σε όλες τις μορφές επιμόρφωσης από μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα εθνικής εμβέλειας έως τις άτυπες και εναλλακτικές μορφές επαγγελματικής ανάπτυξης που βασίζονται στο σχολείο. Τα τελευταία χρόνια είναι υπεύθυνος της Μονάδας Μεθοδολογίας Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Σε όλο το έργο του γίνεται προσπάθεια συγκρότησης επιστημονικού λόγου που σέβεται τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία και επιδιώκει την εποικοδομητική συνεργασία των πανεπιστημιακών με τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη της εκπαίδευσης.


Ανίχνευση ελληνικής δυναμικής για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Αναστοχαζόμενοι σε αρετές και παθογένειες
https://drive.google.com/open?id=0B7gTk_k47tarWDJrbGhYeVB2cms

Περίληψη 
Στην παρουσίαση θα συζητηθούν χαρακτηριστικά της επιμόρφωσης στην Ελλάδα χθες, σήμερα και αύριο. Αναφορικά με το παρελθόν θα συζητηθούν πολύ συνοπτικά στοιχεία, στα οποία θα αναδειχτεί αφενός η κυρίαρχη τάση της απορρόφησης για την απορρόφηση, ο εμπειρισμός, ο προβληματικός σχεδιασμός και υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων και αφετέρου θα συζητηθούν προσπάθειες βελτίωσης της υπάρχουσας τότε κατάστασης είτε στην κεντρική εκπαιδευτική πολιτική σκηνή είτε (κυρίως) από τα κάτω. Σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση θα γίνουν αναφορές σε μοναδικές ευκαιρίες που χάθηκαν καθώς και σε δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα. Τέλος, σε σχέση με το αύριο, θα γίνει συνόψιση δυναμικών και νέων δυνατοτήτων που παρέχουν η σωρευμένη ελληνική και διεθνής εμπειρία, οι εξελίξεις στη μεθοδολογία και τη θεωρία της επιμόρφωσης όπως και οι κίνδυνοι εκφυλισμού της που πάντα ελλοχεύουν.
.

Χαράλαμπος Ζαγούρας,
Καθηγητής Παν/μιου Πάτρας, Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος»
Ο Χαράλαμπος Ζαγούρας ,Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών μέχρι την αφυπηρετηση του το  2014 .  Από το 1996 και έπειτα άρχισε να ασχολείται επιστημονικά με το αντικείμενο των εφαρμογών των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση συνεργαζόμενος παράλληλα με το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Πατρών, τότε ΕΑΙΤΥ, που είχε ήδη αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα σε αυτό το αντικείμενο.  Αρχικά ανέλαβε τις δράσεις ανάπτυξης και προσαρμογής εκπαιδευτικού λογισμικού  και ακολούθως ανέλαβε τα θέματα της Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών για την Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Πράξη. Παράλληλα ανέπτυξε δραστηριότητα για τη θεσμοθέτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Μαθηματικών κατεύθυνσης στο αντικείμενο της Αξιοποίησης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Η μεταπτυχιακή αυτή κατεύθυνση συγκέντρωσε στα δέκα περίπου χρόνια που λειτούργησε το ενδιαφέρον πολλών αποφοίτων αλλά και Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο πρόγραμμα αυτό ανέλαβε την ευθύνη και εποπτεία του μαθήματος “Εργαστήριο Εφαρμογής των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση”.  Η ενασχόλησή του μέχρι σήμερα με τα θέματα αυτά, άμεσα συναρτημένα με το περιβάλλον της Ελληνικής Εκπαίδευσης, παρήγαγε αποτελέσματα τα οποία εμφανίζονται στην διεθνή και κυρίως στην Ελληνική Βιβλιογραφία και Ελληνικά συνέδρια που αφορούσαν τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση . Ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιμόρφωσης και Πιστοποιησης του ΙΤΥΕ-Διόφαντος από το 2001, είχε για το ΙΤΥΕ   την επιστημονική ευθύνη της υλοποιησης των έργων επιμόρφωσης Α επιπέδου ΤΠΕ 120000 εκπαιδευτικών, της επιμόρφωσης 3200 εκπαιδευτικών Πληροφορικής καθώς και της επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ 27500 εκπαιδευτικών των βασικών ειδικοτήτων. Σήμερα έχει την επιστημονική ευθύνη για την υλοποιηση της επιμόρφωσης Β1+Β2 επιπέδου ΤΠΕ η οποια ηδη διεξάγεται από το ΙΤΥΕ-Διόφαντος σε συνεργασία με το ΙΕΠ.

«Μηχανισμός οργάνωσης και διεξαγωγής κεντρικών δράσεων επιμόρφωσης κατά το πρότυπο του μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης Β επιπέδου με αξιοποίηση των υποδομών του»

Περίληψη  

Στην ομιλία του θα παρουσιάσει ένα σχέδιο οργάνωσης κεντρικών δράσεων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στο πλαίσιο μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης συνδυασμού δια ζώσης και σύγχρονων εξ αποστάσεως συνεδριών με ασύγχρονες υποστηρικτικές δράσεις εμπλοκής και συμμετοχής των επιμορφούμενων.

Οι δημιουργούμενες, με επέκταση του μηχανισμού υλοποίησης των επιμορφώσεων Β επιπέδου, υποδομές θα είναι κατάλληλες και διαθέσιμες να αξιοποιηθούν σε περιφερειακές είτε ενδοσχολικές επιμορφώσεις παράλληλα με το περιεχόμενο και το εκπαιδευτικό υλικό που θα συνοδεύει κάθε επιμορφωτική ενότητα..


Σοφία Αυγητίδου,
Καθηγήτρια, Τμήμα Νηπιαγωγών του Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας
Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική – Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών», στο Τμήμα Νηπιαγωγών του Π.Δ.Μ., όπου εργάζεται από το 1994. Διδάσκει ή έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα σχετικά με το αντικείμενό της στο Π.Δ.Μ., στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ., στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι διευθύντρια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική Μάθηση και Καινοτομίες στην Εκπαίδευση». Το συγγραφικό έργο και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν σε ζητήματα προσχολικής εκπαίδευσης, εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και επαγγελματικής μάθησης, έρευνας-δράσης και κοινωνικών κατασκευών της παιδικής ηλικίας. Έχει εκδώσει ένα βιβλίο, δύο συλλογικούς τόμους καθώς και πολλά άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Είναι συντονίστρια για την υποστήριξη της European Early Childhood Education Research Association (EECERA) στην Ελλάδα και συντονίστρια του EECERA Special Interest Group “Rethinking Play”. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (ΕΠΑΔΙΠΕ). 
«Ο ρόλος της επιμόρφωσης στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου»

https://drive.google.com/open?id=0B7gTk_k47tarWDJrbGhYeVB2cms
Περίληψη  
Η συγκεκριμένη ανακοίνωση σκοπεύει να αντλήσει από τη συμμετοχή μου σε ποικίλες επιμορφωτικές δράσεις με διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις αλλά κοινό στόχο την υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών μέσα από τη θεωρητική πλαισίωση των παραδοχών και των πρακτικών του εκπαιδευτικού έργου και τη συνακόλουθη διερεύνησή του και τον αναστοχασμό στο πλαίσιο μιας κοινότητας μάθησης.  Θα επισημανθούν βασικά δομικά στοιχεία της στόχευσης, της μεθοδολογίας, της διαδικασίας και των ρόλων των εμπλεκομένων σε επιμορφωτικές δράσεις σε ένα πλαίσιο προτάσεων για τη λειτουργία των ΠΕΚ.


Ομιλητές - Συνεργάτες ΠΕΚ Πάτρας


Δημήτριος Βεργίδης,
Καθηγητής, ΠΤΔΕ Παν/μιο Πατρών, τ. Δ/ντής ΠΕΚ Πάτρας 
Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών και Επιστήμες της Εκπαίδευσης στο Παρίσι (Πανεπιστήμιο Paris VIII). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές (D.E.A.) στο ίδιο Πανεπιστήμιο του Παρισιού και τη διδακτορική του διατριβή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης στο 3ο Πανεπιστήμιο της Λίλλης. Δίδαξε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (1988-1990). Από τις αρχές του 1991 διδάσκει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) του ΥΠΕΠΘ. Είναι ιδρυτικό μέλος του International Institute for Research, Policy and Practice in the Education of Adults, του Ελληνικού Δικτύου Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, και της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στην οποία είναι αντιπρόεδρος του Δ.Σ.. Δημοσίευσε επιστημονικές εργασίες για την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και του αναλφαβητισμού, την αξιολόγηση εκπαιδευτικών θεσμών και την εκπαίδευση ενηλίκων σε συλλογικά βιβλία και σε περιοδικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (στα γαλλικά, ισπανικά και αγγλικά). Επίσης, είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας βιβλίων για την ελληνική εκπαίδευση, τους εκπαιδευτικούς και την εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και μελετών αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
https://drive.google.com/open?id=0B7gTk_k47tarWDJrbGhYeVB2cms
Περίληψη 

Σπυρίδων Παπαδάκης,
Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής, Δ/ντής ΠΕΚ Πάτρας

CVΠΕΚ: Ιστορία, Σχεδιασμός, υλοποίηση έργου, αποτελέσματα και Εμπειρίες Επιμορφωτών - Επιμορφούμενων στα Σεμινάρια του ΠΕΚ Πάτρας Οκτώβριος 2016-Ιούνιος 2017.
https://drive.google.com/open?id=0B7gTk_k47tarWDJrbGhYeVB2cms
Περίληψη   
Στην παρουσίαση θα γίνει σύντομη αναφορά στην ίδρυση και λειτουργία του ΠΕΚ Πάτρας και θα παρουσιαστούν - συζητηθούν σύντομα οι δράσεις του ΠΕΚ Πάτρας και τα αποτελέσματα τους για την περίοδο Οκτωβρίου 2016 - Ιουνίου 2017. Παράλληλα και ενδεικτικά επιμορφωτές και επιμορφούμενοι 4 από τις 12 δράσεις που έγιναν θα μοιραστούν την εμπειρία τους  και κάνουν προτάσεις για το μέλλον.

με (5') παρεμβάσεις από Επιμορφωτές & Επιμορφούμενους ΠΕΚ Πάτρας


Ιωσήφ Φραγκούλης, 
Αν. Καθηγητής Παιδαγωγικό Τμήμα, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Επιμορφωτής - συντονιστής στα σεμινάρια Επιμόρφωσης Επιμορφωτών ΠΕΚ στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Αναπληρωτής Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). Από το 2013 έως σήμερα συνεργάζεται με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως Καθηγητής- Σύμβουλος στη Θεματική Ενότητα «Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων» στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση». Τo ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στο πεδίο της διδακτικής μεθοδολογίας της εκπαίδευσης ενηλίκων, της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, της διασφάλισης ποιότητας καθώς επίσης του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της αξιολόγησης καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ασχολείται με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Κατάρτιση Στελεχών Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων και εκπαιδευτής εκπαιδευτών και αξιολογητών του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης, του Ενικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθώς και του Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης της ΑΔΕΔΥ.

Καννά Ελένη,
Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Πειραματικό ΓΕΛ Παν/μιου Πατρών
Προσωπικό Ιστολόγιο
 Επιμορφούμενη στο σεμινάριο Επιμόρφωσης Επιμορφωτών ΠΕΚ στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων


Νικόλαος Μακροδήμος,
Εκπαιδευτικός ΠΕ70, 50ο Δημ. Σχολείο Πατρών
CV
Επιμορφωτής στα σεμινάρια Δημιουργία αλληλεπιδραστικού βίντεο για αξιοποίηση σε μεθοδολογίες διαφοροποιημένης διδασκαλίας και ανεστραμμένης τάξης  και στο σεμινάριο σεμινάριο «Ένταξη του σκακιού στην εκπαιδευτική διαδικασία και παιδαγωγική του αξιοποίηση»

https://drive.google.com/open?id=0B7gTk_k47tarWDJrbGhYeVB2cms
Άγγελος Μπαντούνας,
Δημοτικό Σχολείο Αγ. Φιλοθέης, Πύργου
Εκπαιδευτικός ΠΕ70, μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευση με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών καθώς και μεταπτυχιακός φοιτητής στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Έχει τελειώσει στην ΑΣΠΑΙΤΕ το ΕΠΠΑΙΚ. Συμμετοχή ως εισηγητής και κριτής εργασιών σε Διεθνή και Πανελλαδικά συνέδρια με έμφαση στις ΤΠΕ καθώς και σε συλλογικούς τόμους.
Επιμορφούμενος στα σεμινάρια Δημιουργία αλληλεπιδραστικού βίντεο για αξιοποίηση σε μεθοδολογίες διαφοροποιημένης διδασκαλίας και ανεστραμμένης τάξης  &  Σεμινάρια «Επίλυση Συγκρούσεων στο Σχολείο με τη μέθοδο Gordon»

https://drive.google.com/open?id=0B7gTk_k47tarWDJrbGhYeVB2cms
Δημήτριος Ζησιμόπουλος,
Σχολικός Σύμβουλος  ΠΕ70, Υ/ντής ΠΕΚ Πάτρας,

Σωτήριος Κοράκης,
Δ/ντης 16ου Δημ. Σχολείο Πατρών

Επιμορφούμενος στο Σεμινάριο "Ενδυναμώνοντας τη δημοκρατία στις τάξεις μας" - Pestalozzi


Αιμιλία Μίχαλου,
Εκπαιδευτικός ΠΕ70, ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

Επιμορφώτρια στο Σεμινάρια «Επίλυση Συγκρούσεων στο Σχολείο με τη μέθοδο Gordon»

https://drive.google.com/open?id=0B7gTk_k47tarWDJrbGhYeVB2cms

Χρήστος Χριστακούδης,
Δ/ντής 2ου Γυμ. Παραλίας Πατρών
Επιμορφούμενος στο Σεμινάριο «Επίλυση Συγκρούσεων στο Σχολείο με τη μέθοδο Gordon» και Επιμορφωτής στο σεμινάριο «Διαμορφωτική αξιολόγηση μαθητών με αξιοποίηση η-χαρτοφυλακίων»

Σύντομες 5' παρεμβάσεις στο στρογγυλό τραπέζι από Διευθυντές ή Υ/δντές συνεργαζόμενων ΠΕΚ (1ο ΠΕΚ Αθήνας, 2ο ΠΕΚ Αθήνας, 3ο ΠΕΚ Αθήνας, ΠΕΚ Κοζάνης, 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης, ΠΕΚ Μυτιλήνης, ΠΕΚ Κρήτης, ΠΕΚ Τρίπολη) 


Ιωάννης Γκανάκας, 
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ02, Δ/ντής ΠΕΚ Κοζάνης

CV 


Νίκη/Νικολλέτα Ευελπίδου
 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α., Δ/ντρια 2ου ΠΕΚ Αθήνας  

CV

 


Ζάγκα Ελευθερία
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ02 Δ/ντρια 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης


Τιμολέων Θεοφανέλης, 
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19, Δ/ντής ΠΕΚ Μυτιλήνης
 Μαρία Καλαθάκη
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ04, Δ/ντρια ΠΕΚ Ηρακλείου, Κρήτης
  Ιγνάτιος Καραμηνάς
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70, Δ/ντής 3ου ΠΕΚ Αθήνας

CV Σταύρος Κωτσάκης,
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19, Δ/ντής ΠΕΚ Τρίπολης

CV 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου