Εγγραφή

Εγγραφή (Δωρεάν/Είσοδος Ελεύθερη).

Για την καλύτερη οργάνωση της ημερίδας και ιδιαίτεραι  όσοι επιθυμούν να λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής (θα πρέπει να έχουν κάνετε έγκαιρη Εγγραφή  Τετάρτη 14/06/2017)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου